Uprawianie sportów promowanych na tej stronie może być przyczyną kontuzji a nawet Śmierci! Przestrzegamy przed zwiedzaniem jaskiń bez odpowiedniego wyposażenia i wyszkolenia